Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Domov Jeřabina Pelhřimov zveřejnil výroční zprávu za uplynulý rok. V jejím obsahu je představena činnost zařízení včetně služeb v nabídce a je volně přístupná na našem webu. Pozornost upoutá opět originální zpracování, jež podkresluje celoroční jízdu, na kterou budeme v dobrém vzpomínat.

Výroční zpráva, která byla zveřejněna na webu Domova Jeřabina Pelhřimov, představuje symbolickou tečku za činností organizace v uplynulém roce. Dokument je volně přístupný a zájemci se tak můžou seznámit s podrobnými informacemi vážící se k činnosti našeho zařízení. Vedle obecného představení jsou v obsahu zmíněny všechny služby, které poskytujeme včetně Komunitního centra s obchůdkem pro dobrou věc. Zevrubně je popsána organizační struktura, prostor věnujeme také průběžnému vzdělávání pracovníků, vybrány jsou také nejdůležitější akce, které jsme pořádali v roce 2023. Detailně jsou představeny výsledky hospodaření, nedílnou součástí jsou rovněž informace o projektech, do kterých byl či je Domov Jeřabina Pelhřimov zapojen. Za pozornost stojí také rozšiřující se seznam organizací, s nimiž naše zařízení spolupracuje včetně zahraničních. Na závěr je připojen výhled ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov Petra Krčála na letošní rok. Prim budou hrát profesní rozvoj, zkvalitňování služeb pro klienty, rozšiřování aktivit Denního stacionáře, posilování péče o klienty s poruchami autistického spektra a také oživení zahrady v Domově pro seniory Onšov.