Žít svůj život
ve svém a po svém

Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení  Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením, osobám s poruchami autistického spektra a seniorům. V rámci pobytových sociálních služeb provozujeme Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytujeme služby Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu – žehlírna, mandlovna.

Z ústavu domů

Cílem transformace v naší organizaci bylo vytvořit z ústavu opravdový domov všem klientům. To by se v tak velkém počtu klientů na jednom místě nepodařilo. Proto vzniklo celkem 12 domů rodinného typu, kde každý z klientů má vlastní pokoj, který si může vybavit dle svých přání. Mají společný obývací pokoj s kuchyňským koutem, kde se odehrává každodenní život.

Sociální zařízení je vždy maximálně pro tři osoby. K domům patří samozřejmě i terasa se zahradou. Rodinné domy jsou situovány po celém okrese Pelhřimov, kde se klienti naší služby zapojují do dění místních spolků, skupin, komunit a stávají se plnohodnotnými spoluobčany.

Z ústavních podmínek, kde byly pokoje pro více osob a oddělení plná lidí, se vytvořil opravdu domov.

Naše péče

individuální přístup

rovný přístup

péče na bázi přátelství

respekt soukromí

rovné podmínky pro všechny

vedení k samostatnosti

podpora vlastní volby

Na základě těchto nástrojů se snažíme dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti klientů na poskytované službě, posilujeme vlastní rozhodování a zodpovědnost klientů, rozvíjíme v nich pracovní dovednosti a návyky k uplatnění na volném trhu práce, zachováváme přirozený rozvoj mezilidských vztahů, zabezpečujeme jim účast na veřejném životě = „Dáváme klientům domov“.

Poznejte vedení Domova Jeřabina

Tým zkušených profesionálů pod vedením ředitele organizace se zasazuje o individuální přístup a podporu v souladu s mottem „Žít ve svém a po svém“.

Díky jejich péči a vedení Domov Jeřabina Pelhřimov představuje spolehlivé a důstojné prostředí pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Petr Krčál

Ředitel

Aleš Urban

Zástupce ředitele

Aneta Dohnalová

Vedoucí úseku pobytových služeb

Lucie Martincová

Vedoucí zdravotnického úseku

Jana Kepková

Vedoucí úseku DpS Onšov

Jan Hruška

Vedoucí úseku provozu a ekonomiky

Nikol Doskočilová

Sociální pracovnice

Eliška Kuchařová

Sociální pracovnice

Chcete pomáhat druhým tam,
kde to dává opravdu smysl?