Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům žijícím v rodinách tak, aby jejich život byl srovnatelný s životy jejich vrstevníků.

Kapacita

38 osob

Doba poskytované péče

pondělí – pátek / 7:30 – 15:30

Služba je určena pro

 • Domov Jeřabina Pelhřimov p.o. poskytuje ambulantní službu Denního stacionáře dospělým osobám s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a osobám s autismem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou službu.

Služba není určena pro

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče z důvodu infekčních a parazitárních chorob, tuberkulózy a pohlavních nemocí v akutním stádiu
 • osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

Cíle poskytované služby

 • rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě podporovat uživatele v samostatnosti a soběstačnosti
 • rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků
 • podporovat osobní zájmy uživatelů, umožnit výběr zájmových činností
 • poskytovat podporu ve vzdělávání
 • zajistit účast na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách a tím umožnit uživatelům smysluplné trávení volného času
 • podporovat svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 • zajistit odbornou pomoc pečujícím rodinám

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky

Rozsah poskytované služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě denního stacionáře v souladu s § 46 Zákona o sociálních službách zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceník úkonů péče sociální služby Denní stacionář

Místa poskytované služby

Pelhřimov, U Elektrárny 1965

 • výtvarná dílna
 • keramická dílna
 • floristika
 • dílna IT a Občanské výchovy

 

Počátky, Rudé Armády 715

 • dílna floristiky a košíkářství

Máte zájem o naše služby?

Chcete se k nám podívat a zjistit jak fungujeme, nebo hledáte více informací? Neváhejte se na nás obrátit, u nás jsou všichni vítání.