Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytované dle zákona č. 106/1999 sb. Zákon o svobodném přístupu
k informacím

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název  Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
– Organizace zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová značka PR 454
– Zřizovatel – Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
– Sociální služby poskytované dle platného znění zákona 108/2006 sb. Zákon o sociálních službách.
– Registrace: KÚ Vysočina č.j. 074/02/2003/ZK ze dne 31.3.2003

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
Adresa pro doručování písemností a místo sídla organizace:
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace
U Elektrárny 1965
393 01 Pelhřimov

Elektronické a telefonní spojení na sídlo a vedení organizace:
E-mail: info@domovjerabina.cz
Tel.: +420 565 443 926
Datová schránka
ky4s5dp

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení na Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

číslo účtu:         18434261 / 0100 (vedeno u Komerční banky)
IBAN:                  CZ96 0100 0000 0000 1843 4261
typ:                     BĚŽNÝ ÚČET
měna:                 CZK

6. Identifikační číslo organizace
IČO: 00511676 / DIČ: CZ00511676

7. Plátce daně z přidané hodnoty
Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. není plátcem DPH

8. Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů
        a) Zřizovací listina
        b) Rozhodnutí o rozdělení / sloučení
        c) Výroční zprávy podleka z. 106
        d) Organizační řád
        e) Účetní závěrky
        f) Rozpočet a střednědobý výhled

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/106/dokumenty/zaverky  

Rozpočet
https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/106/dokumenty/rozpocet

9. Žádosti o informace
Zájemce o informace se může informovat osobně na adrese sídla organizace:
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace
U Elektrárny 1965
393 01 Pelhřimov

Zájemce o informace se může informovat elektronicky / telefonem
info@domovjerabina.cz / +420 565 443 926

V případě konkrétních informací se může zájemce o informace obrátit na konkrétní pracovníky dle následujícího telefonního seznamu:
kontakt

V případě podání anonymního dotazu lze využít následující odkaz:
o-nas/kazda-situace-ma-reseni

10. Příjem podání a podnětů
Zájemce o službu se může informovat nebo podat žádost osobně na adrese sídla organizace:
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace
U Elektrárny 1965
393 01 Pelhřimov

Zájemce o službu se může informovat nebo podat žádost elektronicky / telefonem
info@domovjerabina.cz / +420 565 443 926

V případě konkrétních informací ohledně žádostí, stížností nebo informace se může zájemce o informace obrátit na konkrétní pracovníky dle následujícího telefonního seznamu včetně elektronické komunikace:
kontakt

V případě podání anonymního podnětu, stížnosti lze využít následující odkaz:
o-nas/kazda-situace-ma-reseni

Do 15 dnů od doručení záporného rozhodnutí nebo po uplynutí lhůty 30 dnů od nevyřízení, nebo nekontaktování poskytovatelem sociálních služeb může žadatel podat rozklad na Krajský úřad Kraje Vysočina, který rozhodne o následujících krocích. Rozklad lze též podat písemně na adresu Domova Jeřabina Pelhřimov, p.o., U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov.

11. Právní předpisy
Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. se řídí zákony dle legislativy ČR, vyhláškami obcí, nařizujícími dokumenty zřizovatele organizace a vnitřními směrnicemi poskytovatele sociálních služeb

Vydané právní předpisy
Veškeré vydané právní předpisy rámci věcné působnosti povinného subjektu naleznete v následujícím odkazu:
https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/106/dokumenty/1

12. Úhrady za poskytování informací
Poskytování informací není v rámci Domov Jeřabina Pelhřimov zpoplatněna

13. Licenční smlouvy –
Vzory licenčních
Aktuálně Domov Jeřabina Pelhřimov, p. o. nemá vytvořený vzor licenční smlouvy

Výhradní licence
Aktuálně Domov Jeřabina Pelhřimov, p. o. nemá uzavřené žádné licenční smlouvy

14. Výroční zpráva
Výroční zprávy včetně i zpráv z minulých let naleznete v následujícím odkazu:
dokumenty-1/vyrocni-zpravy/