Prohlášení o přístupnosti

Domov Jeřebina, příspěvková organizace se sídlem na adrese U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00511676, DIČ: CZ00511676, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně některých dalších zákonů, dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 z 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: https://domovjerabina.cz/

Struktura informací:
Informace na stránkách jsou organizovány podle W3C HTML 5 a formátovány CSS 3, což zajišťuje jejich správné zobrazení a funkčnost pro uživatele s různými druhy omezení.

Stav souladu:
Webové stránky jsou částečně v souladu s normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 kvůli částem obsahu, které nejsou plně přístupné.

Přístupnost obsahu:
Některé informace jsou k dispozici v dokumentech formátu DOC, DOCX a PDF, které jsou vhodnější pro tisk a mají specifické typografické a formátovací prvky. Doporučujeme stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader pro jejich zobrazení.

Vypracování prohlášení o přístupnosti:
Prohlášení bylo vypracováno dne 5. 1. 2024.

Zpětná vazba:
Domov Jeřebina usiluje o to, aby jeho web byl přístupný všem uživatelům. Kontakt pro zpětnou vazbu:
U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov, telefon: 739 323 711

Postupy pro prosazování práv:
Pokud máte dotazy nebo stížnosti týkající se přístupnosti, obraťte se na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.