Sociálně terapeutická dílna

Podpořeno Krajem Vysočina. Poskytuje ambulantní služby dospělým osobám s mentálním postižením, případně i s tělesným nebo smyslovým postižením, které žijí v jejich přirozeném prostředí nebo využívají chráněné bydlení.

Kapacita

2 osoby

Doba poskytované péče

pondělí – pátek 8.30 – 17.00

Služba je určena pro

Domov Jeřabina Pelhřimov p.o. poskytuje ambulantní službu dospělým   osobám s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají službu chráněného bydlení.

Služba není určena pro

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče z důvodu infekčních                    a parazitárních chorob, tuberkulózy a pohlavních nemocí v akutním stádiu
 • osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své okolí pro akutní nebo          nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

Cíle poskytované služby

 • rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě, podporovat uživatele v samostatnosti a soběstačnosti
 • rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků
 • podporovat svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 • podporovat uplatnění se na volném trhu práce

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky    při poskytování sociálních služeb

Rozsah poskytované služby

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Místa poskytované služby

Pelhřimov, U Elektrárny 1965

Máte zájem o naše služby?

Chcete se k nám podívat a zjistit jak fungujeme, nebo hledáte více informací? Neváhejte se na nás obrátit, u nás jsou všichni vítání.