Bezpečná organizace

Společně proti protiprávnímu jednání

Domov Jeřabina Pelhřimov se připojil k evropské směrnici o whistleblowingu. Jeho zákonná úprava umožňuje našim zaměstnancům oznamovat své obavy, jež se týkají možného protiprávního jednání jiných osob nejen na pracovišti. Oznámením, která lze podat buď prostřednictvím formuláře či je adresovat vedení naší organizace, bude věnována maximální pozornost. Zároveň bude s nimi nakládáno tak, aby nikterak neohrozila jejich oznamovatele. Tím pádem garantujeme ochranu před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.

V případě potřeby sdělení nás můžete kontaktovat i na telefonním čísle  603 559 521.