Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu

Domov Jeřabina Pelhřimov se připojil k oslavě Světového dne porozumění autismu. Ten každoročně připadá na 2. dubna. Oslavě opět dominovala modrá barva. Jde o zažitý symbol porozumění a schopnosti navzájem se poznávat, komunikovat a také si pomáhat.

Domov Jeřabina Pelhřimov vyjádřil podporu osobám s poruchami autistického spektra (dále jen s PAS). Zaměstnanci a také klienti zvolili v úterý 2. dubna modrý outfit coby poznávací znamení, že to s podporou myslíme vážně. Naše zařízení bylo zastoupeno také v sídle Kraje Vysočina, kde se konala přehlídka poskytovatelů sociálních služeb určených pro osoby s PAS, které se zúčastnili také neformální pečovatelé, jež se o osoby s PAS starají v domácím prostředí. Využili jsme příležitosti a prezentovali nejen služby určené pro klienty s PAS, ale také výrobky našich klientů, které si bylo možné zakoupit ve stánku Komunitního centra s obchůdkem pro dobrou věc. Domov Jeřabina Pelhřimov se nyní stará o 26 klientů s touto diagnózou a nejde o konečné číslo. „Počty osob s poruchami autistického spektra skokově rostou. Péče o tyto osoby je tak nejen potřebná, ale bude také čím dál potřebnější. Současné kapacity jsou však nedostatečné a každé navýšení představuje vítanou pomoc,“ přibližuje zástupce ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov Aleš Urban. V návaznosti bylo v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Novém Rychnově zřízeno krizové lůžko. Jde o nápomocnou službu určenou pro veřejnost, čímž je zajištěna dočasná péče o osoby s PAS. Využít ji mohou osoby starající se o blízkého s PAS, které jsou vystaveny neplánovanému problému a není již v jejich silách zvládat každodenní péči. „Mohou přijít zdravotní komplikace stejně tak mohou dojít síly, protože péče je náročná,“ doplňuje Urban. Během 3 měsíců by se pak mělo najít řešení dané situace v podobě využití terénní či sociální pobytové služby. Domov Jeřabina Pelhřimov je také zapojen do projektu s názvem Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Cílem tohoto projektu je nejen podpora transformace systému sociálních služeb včetně jejich klientely, ale také prohloubení a zefektivnění systému a kvalitní péče o osoby s PAS v našem kraji. Mezi výstupy se řadí kurzy, semináře, ale i víkendové pobyty pro rodiny pečující o osobu s autismem.