Představení účastníků přeshraniční spolupráce

Představení účastníků přeshraniční spolupráce

Domov Jeřabina Pelhřimov představil veřejnosti zahraniční organizace, se kterými navázal oborovou spolupráci. Těží z toho všechny strany.

Součástí nabitého programu Rodinného dne v Sadech, který se konal minulou neděli, byla také prezentace zahraničních organizací, s nimiž spolupracuje Domov Jeřabina Pelhřimov. Na pódiu vystoupil také sbor dětského domova v Tjačivu, jenž funguje pod hlavičkou organizace Parasolka. Návštěva jejich zástupců a chovanců nezahrnovala pouze vystoupení na nedělní akci. Přijati byli také v sídle Kraje Vysočina, kde je přivítali vysočinský hejtman Vítězslav Schrek a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Prohlédli si i sídlo Domova Jeřabina Pelhřimov a Denní stacionář. Zavítali rovněž na jednu z adres transformovaného bydlení. „Společně jsme také navštívili pivovar a zoologickou zahradu, abychom oplatili pohostinnost, které se nám dostává během našich návštěv na Zakarpatské Ukrajině,“ říká ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov Petr Krčál. S Parasolkou naše organizace spolupracuje dlouhodobě. Dětský domov pomohl vybudovat Kraj Vysočina, který sem investoval prostřednictvím Fondu VISA. O jeho zřízení se zasloužila i švýcarská nadace. „Na Ukrajině více než kde jinde v současnosti platí, že si je třeba pomáhat,“ doplňuje Krčál.  Kromě ukrajinských hostů vystoupili na Rodinném dnu v Sadech zástupci Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavaru a zástupci organizace IIstituto Regionale Rittmeyer per i CiechiTrieste, která sídlí v Terstu a zaměřuje na péči o lidi se zrakovým postižením a speciálně pak o nevidomé s poruchami autistického spektra.