Stojí za pozornost. Tisková zpráva o rýsující se přeshraniční spolupráci

Stojí za pozornost. Tisková zpráva o rýsující se přeshraniční spolupráci

Hejtmanství vydalo tiskovou zprávu vážící se k rýsující se přeshraniční spolupráci s italským regionem Friuli Venezia Giulia. Zahrnovat by měla i sociální služby, čímž se naváže na oborovou spolupráci uzavřenou mezi Domovem Jeřabina Pelhřimov a Rittmeyerovým institutem v Terstu.

Cestovní ruch, vodíkové technologie, poskytování zdravotních a sociálních služeb i výměny zkušeností na úrovni místních samospráv jsou témata, která mohou být základem partnerské spolupráce mezi Krajem Vysočina a italským regionem Friuli Venezia Giulia. Pozvání prezidenta italského regionu Massimiliana Fedriga na krátkou návštěvu Terstu přijal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Při setkání hejtmana s prezidentem a členy rady regionu Friuli Venezia Giulia byly podrobně diskutovány oblasti, které jsou oběma regionům společné a ve kterých by bylo možné vzájemnou výměnou zkušeností přispět k rozvoji v území. „Památky UNESCO a významný nárůst jejich návštěvnosti nabízí spolupráci destinačních agentur Vysočina tourism a PromoTurismoFVG. V souvislosti se stárnutím populace jsou nevyhnutelné úpravy systémů poskytování zdravotní a sociální péče v celé Evropě, proto jsou pro nás společné i práce na projektech zdravotně-sociálního pomezí. Aktivní přístup k výzkumu a vývoji vodíkových technologií v blízké době může přinést příležitosti ekonomického růstu, prosto se stejně jako Vysočina i se Friuli Venezia Giulia aktivně angažuje v této oblasti,“ shrnuje průsečíky základních témat možné spolupráce hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Součástí pracovní cesty byla i návštěva Rittmeyerova institutu v Terstu, který poskytuje péči o zrakově postižené a pomáhá jim s integrací do společnosti. Právě integrace osob zdravotně postižených je nosným pilířem partnerství institutu s Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací kraje. „Italský region je navíc i národním lídrem pomoci obyvatelstvu postiženém válkou na Ukrajině, což koresponduje i s dlouholetým partnerstvím Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny,“ doplňuje hejtman. Friuli Venezia Giulia, tedy Furlansko-Julské Benátsko je autonomní region, přímořská oblast i část Alp s celkem 1,2 mil. obyvatel. V celostátním srovnání patří k ekonomicky úspěšným. V regionu se nachází 5 památek UNESCO, sídelním městem regionální samosprávy je město Terst.