Rok 2024 se v Domově Jeřabina Pelhřimov ponese ve znamení investic

Rok 2024 se v Domově Jeřabina Pelhřimov ponese ve znamení investic

Nový rok bude v Domově Jeřabina Pelhřimov patřit investicím. Velká stavební akce čeká Domov pro seniory Onšov, kde bude zhotoven nový otopný systém. Na stejné adrese odstartují také práce na boční přístavbě. Skloňováno je i rozšíření sídla naší organizace.

V minulém roce zadal Domov Jeřabina Pelhřimov studii na nový otopný systém, který by nahradil stávající a neefektivní způsob vytápění Domova pro seniory Onšov. Nebylo na co čekat, a tak už letos se přistoupí na samotnou realizaci. Zhotoví se vrt a teplo obstará tepelné čerpadlo. „Bude potřeba vybudovat celý systém ústředního vytápění, a to včetně osazení radiátorů a nového vedení. Objekt je památkově chráněn a musíme postupovat obezřetně,“ popisuje vedoucí úseku provozu Domova Jeřabina Pelhřimov Jan Hruška. Studie současně napověděla, jak docílit snížení dalších provozních nákladů v historickém objektu. „Nabízí se využití fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny, které by vyřešily jak kapacitní problém jejích dodávek v Onšově a jednak, tak její výpadky,“ doplňuje Hruška. Investice, jejíž náklady se budou blížit 20 milionům, bude brát v potaz také plán rozšíření v podobě boční přístavby, díky které vzniknou další jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. „Tím se zvýší kapacity zařízení a možnost vyjít vstříc dalším zájemcům v pořadníku,“ doplňuje ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov Petr Krčál. Těsno začíná být také v samotném sídle organizace na pelhřimovské adrese. „Nabízí se možnost přístavby. Potřebujeme nový sklad a zároveň ulevit Dennímu stacionáři, který je kapacitně za hranou,“ přibližuje Krčál. Nemalé prostředky půjdou také na údržbu na všech domácnostech zařízení, kde se počítá s postupnou modernizací. „Na jednotlivých adresách klienti bydlí nějakou dobu a na některém vybavení je již znát opotřebení,“ uzavírá Krčál.