Krizové lůžko v Domově Jeřabina Pelhřimov

Krizové lůžko v Domově Jeřabina Pelhřimov

V rámci návazných aktivit projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina bylo v Domově Jeřabina Pelhřimov zřízeno krizové lůžko, které je k dispozici veřejnosti. Tím je zajištěna dočasná péče o osoby s poruchami autistického spektra.

Domov Jeřabina Pelhřimov rozšiřuje možnosti pomoci. Od 1. února má v nabídce krizové lůžko určené pro veřejnost, které zahrnuje péči o osoby s poruchami autistického spektra. „Jde o časově omezenou pomoc v maximální délce 3 měsíce, kdy poskytneme odpovídající péči osobám s poruchami autistického spektra, jež doposud pobývaly v domácím prostředí,“ popisuje ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov Petr Krčál. Zázemí tato nápomocná služba našla v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Novém Rychnově. Obrátit se na naše zařízení mohou rodiny či osoby starající o blízkého s poruchami autistického spektra, které jsou vystaveny neplánovanému problému a není již v jejich silách zvládat každodenní péči. „Mohou přijít zdravotní komplikace stejně tak mohou dojít síly, protože péče je náročná,“ doplňuje Krčál. Během 3 měsíců by se pak mělo najít řešení dané situace v podobě využití terénní či sociální pobytové služby. Zřízení těchto lůžek je navazující aktivitou v oblasti sociálně zdravotního pomezí, jemuž se Kraj Vysočina dlouhodobě věnuje. „Osoby se dostanou do správných rukou, navíc tím ulevíme zdravotnickým zařízením v regionu,“ přibližuje zástupce ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov Aleš Urban, pod kterého tato služba spadá. Pokud máte zájem o využití krizového lůžka, v první řadě je třeba kontaktovat krajskou koordinátorku pomoci, kterou je Ing. Lenka Mikletičová. Kontakty jsou mikleticova.l@kr-vysocina.cz a 608 437 308. Potřebné informace najdete také na webu www.vysocinapecuje.cz. Kromě Domova Jeřabina Pelhřimov budou další nápomocná lůžka určená však pro jinou cílovou skupinu zřízena v Sociálním centru Kraje Vysočina, které bylo otevřeno v areálu jihlavské nemocnice. Další dvě lůžka mají být umístěna v Domově ve Věži a jedno lůžko má vzniknout také v Domově ve Zboží.