S námi budete
žít ve svém a po svém

Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení
Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním postižením.

Za štědré podpory našich partnerů

Vytváříme opravdový domov
a podporujeme samostatnost

V rámci pobytových sociálních služeb provozujeme Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytujeme služby Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu – žehlírna, mandlovna.

Chráněné bydlení

Posláním služby  je umožnit klientům žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat klienty při začlenění do společnosti.

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům žijícím v rodinách tak, aby jejich život byl srovnatelný s životy jejich vrstevníků.

Domov pro seniory

Základním posláním služby je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat nezávislost a soběstačnost a zajišťovat základní potřeby seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

Sociálně-terapeutická dílna

Poskytuje ambulantní služby dospělým osobám s mentálním postižením, případně i s tělesným nebo smyslovým postižením, které žijí v jejich přirozeném prostředí nebo využívají chráněné bydlení.

Domov se zvláštním režimem

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí. Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí a začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Komunitní centrum
s obchůdkem pro dobrou věc

Je součástí nabídky služeb Domova Jeřábina Pelhřimov a slouží jako prodejna výrobků z dílny.

Vytváříme domov
a podporujeme samostatnost

Spokojených klientů
a obyvatel

Let zkušeností

Adres samostatných
bydlení

Společných zážitků

Co se u nás právě děje

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb

Na pelhřimovském náměstí se představí poskytovatelé sociálních služeb na Pelhřimovsku. Na tradiční akci nebude chybět...

Představení účastníků přeshraniční spolupráce

Domov Jeřabina Pelhřimov představil veřejnosti zahraniční organizace, se kterými navázal oborovou spolupráci. Těží z toho...

Plán na tuto neděli = Rodinný den v Sadech

Mezigenerační akcí oslaví Domov Jeřabina Pelhřimov nejen blížící se příchod letních prázdnin, ale také první...

Každá situace má řešení
a sociální služby pomáhají

Nebojte se říct o pomoc nebo radu a obraťte se na nás. Máme v tom víc jak 50-tiletou praxi.