S námi budete
žít ve svém a po svém

Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení
Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním postižením.

Za štědré podpory našich partnerů

Vytváříme opravdový domov
a podporujeme samostatnost

V rámci pobytových sociálních služeb provozujeme Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytujeme služby Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu – žehlírna, mandlovna.

Chráněné bydlení

Posláním služby  je umožnit klientům žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat klienty při začlenění do společnosti.

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům žijícím v rodinách tak, aby jejich život byl srovnatelný s životy jejich vrstevníků.

Domov pro seniory

Základním posláním služby je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat nezávislost a soběstačnost a zajišťovat základní potřeby seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

Sociálně-terapeutická dílna

Poskytuje ambulantní služby dospělým osobám s mentálním postižením, případně i s tělesným nebo smyslovým postižením, které žijí v jejich přirozeném prostředí nebo využívají chráněné bydlení.

Domov se zvláštním režimem

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí. Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí a začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Komunitní centrum
s obchůdkem pro dobrou věc

Je součástí nabídky služeb Domova Jeřábina Pelhřimov a slouží jako prodejna výrobků z dílny.

Vytváříme domov
a podporujeme samostatnost

Spokojených klientů
a obyvatel

Let zkušeností

Adres samostatných
bydlení

Společných zážitků

Co se u nás právě děje

Nový parťák jménem Jeřabinka

Domov Jeřabina Pelhřimov připravuje pro své zaměstnance interní časopis. Nese název Jeřabinka a v jejím...

Účet za mezigenerační akcí. Klienti Domova Jeřabina Pelhřimov pojedou k moři

Rodinným dnem v Sadech oslavil Domov Jeřabina Pelhřimov nejen příchod letních prázdnin, ale také první...

Červencový program Komunitního centra s obchůdkem pro dobrou věc

Prázdniny jsou tady. Chvilky oddechu si můžete dopřát také v Komunitním centru s obchůdkem pro...

Každá situace má řešení
a sociální služby pomáhají

Nebojte se říct o pomoc nebo radu a obraťte se na nás. Máme v tom víc jak 50-tiletou praxi.